Všechny ceny uvádíme včetně DPH

 
 

10% DPH
Doporučené osnovy pro zaškolení pracovníků a základní kurzy svařování podle revidované normy ČSN 05 0705) 44 Kč
 
Učebnice
10% DPH
Základní kurz obloukového svařování metodou 111 (Z-E1),se souborem test. ot. J. Bartoš ,2012 154
Základní kurz svařování metodou 141 (Z-T3)se souborem test. otázek, kol. autorů TESYDO 2013 157 Kč
Základní kurz svařování MIG/MAG (Z-M1) se souborem testových otáze, barevn, 2014, Ing.Dolejský 171 Kč
Základní kurz svařování metodou 141 21, kol.autorů TESYDO se souborem testových otázek, 2012 154 Kč
Plamenové svařování metodou 311 (Z-G1)se souborem test.otázek, Ing. Minařík, CSc.,4.vydání, 2014 154 Kč
Řezání kyslíkem , P.Škrabálek EWT,1.vydání 2012, se souborem testových otázek 88 Kč
Požární ochrana při svařování s praktickými případy, Ing. Šlachta 44 Kč
Učebnice s test. otázkami z bezp. ustanovení pro plamen. svařování - G (2012) 94 Kč
Učebnice s test. otázkami z bezp. ustanovení pro oblouk. svařování - E 88
Učebnice s test. otázkami z bezp. ustanovení pro svařování v ochr.plynech a plazmou - M 88
 
Zkušební testy z bezpečnostních ustanovení ke zkouškám (15 testů)
15% DPH
Zkušební testy z bezp. ustanovení pro plamenové svařování - G, aktualizace 2012690 Kč
Zkušební testy z bezp. ustanovení pro obloukové svařování E -aktualizace 2012690 Kč
Zkušební testy z bezp. ustanovení v ochr.plynech a plazmou -M aktualizace 2012690 Kč
 
Zkušební testy k teoretické výuce svařování (15 testů) pro učitele, lektory a instruktory svařování – podle revidované normy ČSN 05 0705
15% DPH
Zkušební testy pro kurz 111 (Z-E1) - 2012 920
Zkušební testy pro kurz 311 (Z-G1) - 2012 920
Zkušební testy pro kurz 135 (Z-M1) - 2012 920
Zkušební testy pro kurz 141.1 8 - 2012 920
Zkušební testy pro kurz ZP 311 - 2012 920
 
DVD programy
21% DPH
ČSN EN 287-1, aktualizováno v roce 2007 726 Kč
K výuce bezpečnostních ustanovení a Vyhlášce Ministerstva vnitra 87/2000 Sb. (Komplet 4 programů)2 420 Kč
- Požáry a úrazy při svařování – I. díl – plamenové (podle Vyhl. MV 87/2000 Sb.) r. výroby 2006
- Bezpečnostní ustanovení pro plamenové svařování – G - r. výroby 1994, aktualizace r. 2006
- Požáry a úrazy při svařování – II. díl – el.obloukem (podle Vyhl. MV 87/2000 Sb.) - r. výroby 2006
- Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování – E - aktualizace r. 2006
K výuce metodiky praktického výcviku. (Komplet 4 programů)2 420 Kč
- Metodika praktického výcviku 111 ( Z-E1) aktualizace r.2006
- Praktický výcvik plamenového svařování 311 (Z-G1) aktualizace r.2006
- Metodika praktického výcviku svařování metodou MIG/MAG (135) - r. výroby 2006
- Zkoušky svarových spojů - r. výroby 2006
 
Učebnice pro svářečský personál

Materiály a jejich svařitelnost 440 Kč
Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí 330 Kč
Učební texty pro evropské svářečské inspektory, praktiky a specialisty 660 Kč
Technologie svařování a zařízení 550 Kč
Výroba a aplikované inženýrství 330 Kč
 
Nástěnné obrazy
15% DPH
Soubor 3 nástěnných obrazů ZK 135 – praktická příprava575
Soubor 3 nástěnných obrazů ZK 111 – praktická příprava575
 
 
 
 

Produkty